Top 69 Sananlaskua Raamatussa

TOP 69 SANANLASKUA

R A A M A T U S S A


Rakensin tämän listan perustuen topverses sivuston hakukoneeseen. Sivulta löytää kätevästi myös muita suosion mukaan lajiteltuja Raamatun jakeita, joko aiheen tai kirjan mukaan lajiteltuna.

Käännöksinä on käytetty Pyhä Raamattu 33/38 & New English Translation (NET)

1 – Sananlaskut 3:5

Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi.


Trust in the LORD with all your heart, and do not rely on your own understanding.


2 - Sananlaskut 22:6

Totuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea.


Train a child in the way that he should go, and when he is old he will not turn from it.


3 - Sananlaskut 1:7

Herran pelko on tiedon alku; hullut pitävät halpana viisauden ja kurin.


Fearing the LORD is the beginning of moral knowledge, but fools despise wisdom and instruction.


4 - Sananlaskut 31:10

Kelpo vaimon kuka löytää? Sellaisen arvo on helmiä paljon kalliimpi.


Who can find a wife of noble character? For her value is far more than rubies.


5 - Sananlaskut 14:12

Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie.


There is a way that seems right to a person, but its end is the way that leads to death.


6 - Sananlaskut 4:23

Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee.


Guard your heart with all vigilance, for from it are the sources of life.


7 - Sananlaskut 30:5

Jokainen Jumalan sana on taattu; hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.


Every word of God is purified; he is like a shield for those who take refuge in him.


8 - Sananlaskut 27:17

Rauta rautaa hioo, ja ihminen toistansa hioo.


As iron sharpens iron, so a person sharpens his friend.


9 - Sananlaskut 29:18

Missä ilmoitus puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi; autuas se, joka noudattaa lakia.


When there is no prophetic vision the people cast off restraint, but the one who keeps the law, blessed is he!


10 - Sananlaskut 23:6-7

Älä syö pahansuovan leipää äläkä himoitse hänen herkkujansa. Sillä niinkuin hän mielessään laskee, niin hän menettelee: hän sanoo sinulle: "Syö ja juo", mutta hänen sydämensä ei ole sinun puolellasi.


Do not eat the food of a stingy person, do not crave his delicacies; for he is like someone calculating the cost in his mind. "Eat and drink," he says to you, but his heart is not with you;


11 - Sananlaskut 1:1-5

Salomon, Daavidin pojan, Israelin kuninkaan, sananlaskut, viisauden ja kurin oppimiseksi, ymmärryksen sanojen ymmärtämiseksi, taitoa tuovan kurin, vanhurskauden, oikeuden ja vilpittömyyden saamiseksi, mielevyyden antamiseksi yksinkertaisille, tiedon ja taidollisuuden nuorille. Viisas kuulkoon ja saakoon oppia lisää, ja ymmärtäväinen hankkikoon elämänohjetta...


The Proverbs of Solomon son of David, king of Israel: To learn wisdom and moral instruction, and to discern wise counsel. To receive moral instruction in skillful living, in righteousness, justice, and equity. To impart shrewdness to the morally naive, and a discerning plan to the young person. Let the wise also hear and gain instruction, and let the discerning acquire guidance!


12 - Sananlaskut 9:10

Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä.


The beginning of wisdom is to fear the LORD, and acknowledging the Holy One is understanding.


13 - Sananlaskut 17:22

Terveydeksi on iloinen sydän, mutta murtunut mieli kuivuttaa luut.


A cheerful heart brings good healing, but a crushed spirit dries up the bones.


14 - Sananlaskut 6:16-19

Näitä kuutta Herra vihaa, ja seitsemää hänen sielunsa kauhistuu: ylpeitä silmiä, valheellista kieltä, käsiä, jotka vuodattavat viatonta verta, sydäntä, joka häijyjä juonia miettii, jalkoja, jotka kiiruusti juoksevat pahaan, väärää todistajaa, joka valheita puhuu, ja riidan rakentajaa veljesten kesken.


There are six things that the LORD hates, even seven things that are an abomination to him: haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that are swift to run to evil, a false witness who pours out lies, and a person who spreads discord among family members.


15 - Sananlaskut 28:13

Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.


The one who covers his transgressions will not prosper, but whoever confesses them and forsakes them will find mercy.


16 - Sananlaskut 16:3

Heitä työsi Herran haltuun, niin sinun hankkeesi menestyvät.


Commit your works to the LORD, and your plans will be established.


17 - Sananlaskut 16:9

Ihmisen sydän aivoittelee hänen tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askeleensa.


A person plans his course, but the LORD directs his steps.


18 - Sananlaskut 16:18

Kopeus käy kukistumisen edellä, ylpeys lankeemuksen edellä.


Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall.


19 - Sananlaskut 15:1

Leppeä vastaus taltuttaa kiukun, mutta loukkaava sana nostaa vihan.


A gentle response turns away anger, but a harsh word stirs up wrath.


20 - Sananlaskut 13:24

Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan; mutta joka häntä rakastaa, se häntä ajoissa kurittaa.


The one who spares his rod hates his child, but the one who loves his child is diligent in disciplining him.


21 - Sananlaskut 17:17

Ystävä rakastaa ainiaan ja veli syntyy varaksi hädässä.


A friend loves at all times, and a relative is born to help in adversity.


22 - Sananlaskut 3:9-10

Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta, niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella, ja viini pursuu sinun kuurnistasi.


Honor the LORD from your wealth and from the first fruits of all your crops; then your barns will be filled completely, and your vats will overflow with new wine.


23 - Sananlaskut 16:17

Oikeamielisten tie välttää onnettomuuden; henkensä saa pitää, joka pitää vaelluksestansa vaarin.


The highway of the upright is to turn away from evil; the one who guards his way safeguards his life.


24 - Sananlaskut 4:5-7

Hanki viisautta, hanki ymmärrystä, älä sitä unhota, älä väisty pois minun suuni sanoista. Älä sitä hylkää, niin se varjelee sinua; rakasta sitä, niin se sinua suojaa. Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä.


Acquire wisdom, acquire understanding; do not forget and do not turn aside from the words I speak. Do not forsake wisdom, and she will protect you; love her, and she will guard you. Wisdom is supreme - so acquire wisdom, and whatever you acquire, acquire understanding!


25 - Sananlaskut 3:1-3

Poikani, älä unhota minun opetustani, vaan sinun sydämesi säilyttäköön minun käskyni; sillä pitkää ikää, elinvuosia ja rauhaa ne sinulle kartuttavat.


My child, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments, for they will provide a long and full life, and they will add well-being to you. Do not let truth and mercy leave you; bind them around your neck, write them on the tablet of your heart.


26 - Sananlaskut 31:10

Kelpo vaimon kuka löytää? Sellaisen arvo on helmiä paljon kalliimpi.


Who can find a wife of noble character? For her value is far more than rubies.


27 - Sananlaskut 8:7-8

Vanhurskaat ovat minun suuni sanat kaikki, ei ole niissä mitään petollista, ei väärää.

Ne ovat kaikki oikeat ymmärtäväiselle, suorat niille, jotka löysivät tiedon.


For my mouth speaks truth, and my lips hate wickedness.

All the words of my mouth are righteous; there is nothing in them twisted or crooked.


28 - Sananlaskut 3:6

Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa.


Acknowledge him in all your ways, and he will make your paths straight.


29 - Sananlaskut 2:1-5

Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni, niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon- niin, jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa, jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin aarretta, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen.


My child, if you receive my words, and store up my commands within you, by making your ear attentive to wisdom, and by turning your heart to understanding, indeed, if you call out for discernment - raise your voice for understanding - if you seek it like silver, and search for it like hidden treasure, then you will understand how to fear the Lord, and you will discover knowledge about God.


30 - Sananlaskut 8:22

Herra loi minut töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi teoistaan, ennen aikojen alkua.


The LORD created me as the beginning of his works, before his deeds of long ago.


31 - Sananlaskut 18:21

Kielellä on vallassansa kuolema ja elämä; jotka sitä rakastavat, saavat syödä sen hedelmää.


Death and life are in the power of the tongue, and those who love its use will eat its fruit.


32 - Sananlaskut 6:6-8

Mene, laiska, muurahaisen tykö, katso sen menoja ja viisastu. Vaikka sillä ei ole ruhtinasta, ei päällysmiestä eikä hallitsijaa, se kuitenkin hankkii leipänsä kesällä ja kokoaa varastoon ruokansa elonaikana.


Go to the ant, you sluggard; observe its ways and be wise! It has no commander, overseer, or ruler, yet it prepares its food in the summer; it gathers at the harvest what it will eat.


33 - Sananlaskut 18:24

Häviökseen mies on monien ystävä, mutta on myös ystäviä, veljiäkin uskollisempia.


A person who has friends may be harmed by them, but there is a friend who sticks closer than a brother.


34 - Sananlaskut 20:1

Viini on pilkkaaja, väkijuoma remunpitäjä; eikä ole viisas kenkään, joka siitä hoipertelee.


Wine is a mocker and strong drink is a brawler; whoever goes astray by them is not wise.


35 - Sananlaskut 1:8-9

Kuule, poikani, isäsi kuritusta äläkä hylkää äitisi opetusta, sillä ne ovat ihana seppele sinun päähäsi ja käädyt sinun kaulaasi.


Listen, my child, to the instruction from your father, and do not forsake the teaching from your mother. For they will be like an elegant garland on your head, and like pendants around your neck.


36 - Sananlaskut 1:11-19

Jos he sanovat: "Lähde mukaamme! Väijykäämme verta, vaanikaamme viatonta syyttömästi; nielaiskaamme niinkuin tuonela heidät elävältä, ehyeltään, niinkuin hautaan vaipuvaiset; me saamme kaikenlaista kallista tavaraa, täytämme talomme saaliilla; heitä arpasi meidän kanssamme, yhteinen kukkaro olkoon meillä kaikilla" - Älä lähde, poikani, samalle tielle kuin he, pidätä jalkasi heidän poluiltansa. Sillä heidän jalkansa juoksevat pahuuteen, kiiruhtavat vuodattamaan verta. omaa vertansa he väijyvät, vaanivat omaa henkeänsä. Näin käy jokaiselle väärän voiton pyytäjälle: se ottaa haltijaltaan hengen.


If they say, "Come with us! We will lie in wait to shed blood; we will ambush an innocent person capriciously. We will swallow them alive like Sheol, those full of vigor like those going down to the Pit. We will seize all kinds of precious wealth; we will fill our houses with plunder. Join with us! We will all share equally in what we steal." My child, do not go down their way, withhold yourself from their path; for they are eager to inflict harm, and they hasten to shed blood. Surely it is futile to spread a net in plain sight of any bird, but these men lie in wait for their own blood, they ambush their own lives! Such are the ways of all who gain profit unjustly; it takes away the life of those who obtain it!


37 - Sananlaskut 11:12

Mieltä vailla on, joka lähimmäistänsä halveksii, mutta ymmärtäväinen mies on vaiti.


The one who denounces his neighbor lacks wisdom, but the one who has discernment keeps silent.


38 - Sananlaskut 19:21

Monet ovat miehen mielessä aivoitukset, mutta Herran neuvo on pysyväinen.


There are many plans in a person's mind, but it is the counsel of the LORD which will stand.

! Englanninkielinen NIV käännös kääntää saman näin: Many are the plans in a human heart, but it is the LORD's purpose that prevails. !


39 - Sananlaskut 21:1

Kuninkaan sydän on Herran kädessä kuin vesiojat: hän taivuttaa sen, kunne tahtoo.


The king's heart is in the hand of the LORD like channels of water; he turns it wherever he wants.


40 - Sananlaskut 18:22

Joka vaimon löysi, se onnen löysi, sai Herralta mielisuosion.


The one who finds a wife finds what is enjoyable, and receives a pleasurable gift from the LORD.


41 - Sananlaskut 3:13

Autuas se ihminen, joka on löytänyt viisauden, ihminen, joka on saanut taidon.


Blessed is the one who finds wisdom, and the one who obtains understanding.


42 - Sananlaskut 22:7

Rikas hallitsee köyhiä, ja velallinen joutuu velkojan orjaksi.


The rich rule over the poor, and the borrower is servant to the lender.


43 – Sananlaskut 15:16

Parempi vähä Herran pelossa kuin paljot varat levottomuudessa.


Better is little with the fear of the LORD than great wealth and turmoil with it.


44 – Sananlaskut 22:1

Nimi on kalliimpi suurta rikkautta, suosio hopeata ja kultaa parempi.


A good name is to be chosen rather than great wealth, good favor more than silver or gold.


45 – Sananlaskut 14:34

Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä.


Righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.


46 – Sananlaskut 13:20

Vaella viisasten kanssa, niin viisastut; tyhmäin seuratoverin käy pahoin.


The one who associates with the wise grows wise, but a companion of fools suffers harm.


47 – Sananlaskut 4:20

Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni.


My child, pay attention to my words; listen attentively to my sayings.


48 – Sananlaskut 12:1

Tietoa rakastaa, joka kuritusta rakastaa, mutta järjetön se, joka nuhdetta vihaa.


The one who loves discipline loves knowledge, but the one who hates reproof is stupid.


49 – Sananlaskut 31:8

Avaa suusi mykän hyväksi, oikeuden hankkimiseksi kaikille sortuville.


Open your mouth on behalf of those unable to speak, for the legal rights of all the dying.


50 – Sananlaskut 10:11

Vanhurskaan suu on elämän lähde, mutta jumalattomien suu kätkee väkivaltaa.


The teaching of the righteous is a fountain of life, but the speech of the wicked conceals violence.


51 – Sananlaskut 22:22-23

Älä raasta vaivaista, siksi että hän on vaivainen, äläkä polje kurjaa portissa, sillä Herra ajaa hänen asiansa ja riistää hänen riistäjiltään hengen.


Do not exploit a poor person because he is poor and do not crush the needy in court, for the LORD will plead their case and will rob those who are robbing them.


52 – Sananlaskut 22:15

Hulluus on kiertynyt kiinni poikasen sydämeen, mutta kurituksen vitsa sen hänestä kauas karkoittaa.


Folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far from him.


53 – Sananlaskut 13:14

Viisaan opetus on elämän lähde kuoleman paulain välttämiseksi.


Folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far from him.


54 – Sananlaskut 20:21

Tavara, jota aluksi kiivaasti tavoitellaan, ei lopulta tuo siunausta.


An inheritance gained easily in the beginning will not be blessed in the end.


55 – Sananlaskut 4:18

Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka.


But the path of the righteous is like the bright morning light, growing brighter and brighter until full day.


56 – Sananlaskut 12:13

Huulten rikkomus on paha ansa, mutta vanhurskas pääsee hädästä.


The evil person is ensnared by the transgression of his speech, but the righteous person escapes out of trouble.

! NIV: Evildoers are trapped by their sinful talk, and so the innocent escape trouble. !


57 – Sananlaskut 5:3-6

Sillä hunajaa tiukkuvat vieraan vaimon huulet, hänen suunsa on öljyä liukkaampi. Mutta lopulta hän on karvas kuin koiruoho, terävä kuin kaksiteräinen miekka. Hänen jalkansa kulkevat alas kuolemaan, tuonelaan vetävät hänen askeleensa. Ei käy hän elämän tasaista polkua, hänen tiensä horjuvat hänen huomaamattaan.


For the lips of the adulterous woman drip honey, and her seductive words are smoother than olive oil, but in the end she is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword. Her feet go down to death; her steps lead straight to the grave. Lest she should make level the path leading to life, her paths are unstable but she does not know it.


58 – Sananlaskut 1:22

Kuinka kauan te, yksinkertaiset, rakastatte yksinkertaisuutta, kuinka kauan pilkkaajilla on halu pilkkaan ja tyhmät vihaavat tietoa?


"How long will you simpletons love naiveté? How long will mockers delight in mockery and fools hate knowledge?


59 – Sananlaskut 18:19

Petetty veli on vaikeampi voittaa kuin vahva kaupunki, ja riidat ovat kuin linnan salvat.


A relative offended is harder to reach than a strong city, and disputes are like the barred gates of a fortified citadel.


60 – Sananlaskut 8:10

Ottakaa minun kuritukseni, älkääkä hopeata, ja tieto ennen valituinta kultaa.


Receive my instruction rather than silver, and knowledge rather than choice gold.


61 – Sananlaskut 23:24

Ääneen saa riemuita vanhurskaan isä; joka viisaan on siittänyt, sillä on ilo hänestä.


The father of a righteous person will rejoice greatly; whoever fathers a wise child will have joy in him.


62 – Sananlaskut 1:23

Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Katso, minä vuodatan teille henkeäni, saatan sanani tiedoksenne.


If only you will respond to my rebuke, then I will pour out my thoughts to you and I will make my words known to you.


63 – Sananlaskut 17:18

Mieltä vailla on mies, joka kättä lyöpi, joka menee toista takaamaan.


The one who lacks wisdom strikes hands in pledge, and puts up financial security for his neighbor.


64 – Sananlaskut 1:20-22

Viisaus huutaa kadulla, antaa äänensä kuulua toreilla; meluisten katujen kulmissa se kutsuu, porttien ovilta kaupungissa sanansa sanoo: Kuinka kauan te, yksinkertaiset, rakastatte yksinkertaisuutta, kuinka kauan pilkkaajilla on halu pilkkaan ja tyhmät vihaavat tietoa?


Wisdom calls out in the street, she shouts loudly in the plazas; at the head of the noisy streets she calls, in the entrances of the gates in the city she utters her words: "How long will you simpletons love naiveté? How long will mockers delight in mockery and fools hate knowledge?


65 Sananlaskut 11:13

Joka panettelijana käy, ilmaisee salaisuuden, mutta jolla luotettava henki on, se säilyttää asian.


The one who goes about slandering others reveals secrets, but the one who is trustworthy conceals a matter.

! NIV: Gossips betray a confidence, but the trustworthy keep a secret. !


66 – Sananlaskut 12:14

Suunsa hedelmästä saa kyllälti hyvää, ja ihmisen eteen kiertyvät hänen kättensä työt.


A person will be satisfied with good from the fruit of his words, and the work of his hands will be rendered to him.


67 – Sananlaskut 15:17

Parempi vihannesruoka rakkaudessa kuin syöttöhärkä vihassa.


Better a meal of vegetables where there is love than a fattened ox where there is hatred.


68 – Sananlaskut 1:24

Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut,


However, because I called but you refused to listen, because I stretched out my hand but no one paid attention,


69 – Sananlaskut 3:7-8

Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa. Se on terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun luillesi.


Do not be wise in your own estimation; fear the LORD and turn away from evil. This will bring healing to your body, and refreshment to your inner self.