Onko Homous syntiä?

Otsikon polttavaan ja erittäin ajankohtaiseen kysymykseen vastaa parhaiten tämä sananpaikka joka kertoo selvästi että homous on kauhistus Jumalan silmissä. Kauhistukset ovat syntejä pahimmasta päästä joiden harjoittajat eivät pääse sisälle Jumalan valtakuntaan elleivät tee parannusta.

Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan, tekevät molemmat kauhistuksen. Heitä rangaistakoon kuolemalla. He ovat verivelan alaiset.
3 Mooseksen Kirja 20:13 2017 STLK

Tänä päivänä suurin loukkaus monille ihmisille tuntuu olevan se kun että synti sanotaan synniksi ja kehoitetaan parannuksen tekoon. Ajat ovat ehkä monella tapaa muuttuneet Raamatun ajoista, mutta Jumala on täysin muuttumaton ja hänen sanansa ei myöskään koskaan muutu. Asiat jotka olivat Jumalalle syntiä monta tuhatta vuotta sitten, ovat sitä edelleen myös tänäänkin! 

Tänä päivänä seurakuntien ja kirkkojen puhujapöntöistäkin löytyy ihmisiä jotka ovat pelkkiä saatanan suukappaleita kun opettavat ihmisille että homous on täysin OK. Tämäkään ei vielä riitä heille vaan sanotaan vielä että tämä kauhistukseksi kutsuttava synti on jollain tapaa jopa ihailtava ja tavoiteltava tila, josta ihminen voi olla todella ylpeä. Yhteiskunnassamme on poljettu Jumalan asettama avioliiton pyhyys jalkoihin kun on alettu jopa siunaamaan samaa sukupuolta olevia pareja "avioliittoon" ja sen kylkiäisinä on säädetty kaikenlaisia lakeja, joilla yritetään sulkea totuutta puhuvien ihmisten suut. Kaikki tämä on paholaisen työtä.

Jos me väännämme ja käännämme Raamattua tukemaan omia tulkintojamme päivänselvistä asioista, tavoitteenamme miellyttää ihmisiä eikä Jumalaa, niin emme enää vaella totuudessa vaan olemme poikenneet pois kaidalta tieltä. Jos me johdatamme ihmiset kapean tien sijaan leveälle tielle niin kenen palvelijoita me silloin olemme? Emme ainakaan Herran Jeesuksen, se on varma ja vielä tulee päivä jolloin kaikki Herran palvelijoiksi tekeytyneet ja ihmisiä mielistelevät valehtelijat saavat palkkansa jos eivät tee parannusta.

Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan Valtiaamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen.
Juudaksen kirje 1 STLK 2017

Uusi Testamentti sanoo homoudesta (ja lesboudestaI) hyvin selkeästi näin: 

Vai ettekö tiedä, etteivät väärät peri Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, eivät epäjumalanpalvelijat, eivät avionrikkojat, eivät elostelijat eivätkä miehen kanssa makaavat miehet, eivät varkaat, eivät ahneet, eivät juomarit, eivät pilkkaajat eivätkä rosvot peri Jumalan valtakuntaa. 1 Kor 6:9-10 STLK2017

Sillä Jumala ei säästänyt enkeleitä, jotka olivat tehneet syntiä, vaan syöksi heidät pimeyden kahleissa helvettiin ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. Hän ei säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin kahdeksantena Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ja antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomien maailman päälle. Hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne hävitettäviksi asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes elävät jumalattomasti. Kuitenkin hän pelasti vanhurskaan Lootin, jota vaivasi riettaiden elämä haureudessa. Sillä asuessaan heidän keskuudessaan tämä vanhurskas mies kärsi tuskaa vanhurskaassa sielussaan heidän pahojen tekojensa tähden, joita hän näki ja kuuli joka päivä. Herra tietää pelastaa jumaliset koetuksista, mutta säilyttää tuomiopäivään rangaistuksen alaisina väärät, ja varsinkin ne, jotka lihan mukaan vaeltavat saastaisissa himoissa ja halveksivat herruutta…
2 Pietarinkirje 2:4-10 STLK2017

Samoin ovat Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka harjoittivat haureutta samalla tavalla kuin nekin ja eksyivät vieraan lihan perään [ Ne, jotka yrittivät tehdä väkivaltaa enkeleille, olivat homouden harjoittajia. ] varoittavana esimerkkinä kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta...
Juudaksen Kirje 1 STLK 2017

Muinaiset Sodoman ja Gomorran kaupungit poltettiin maan tasalle aikoinaan tulella Jumalan tyköä taivaasta, ja tämä tapahtui nimenomaan luonnottoman homouden synnin tähden. Tämä synti tuo kamalat tuomiot kokonaisille kansakunnille, minkä vuoksi saatana haluaa saada niin paljon harjoittajia tälle synnille kuin mahdollista. Minun on pakko todeta että hän on kyllä onnistunut siinä melkoisin hyvin. Kenenkään ei myöskään missään nimeä kannata äänestää homoa presidentiksi tai minkäänlaisiin poliittisiin virkoihi, sillä tälläinen tuo kirouksen meidän rakkaalle Suomen maalle. Jos et usko Jumalan kiroavan tai rankaisevan kansakuntia niin se tulee vielä varmasti kyllä muuttumaan. 

Sillä JUMALAN VIHA on ilmestyvä taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sen tähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on heillä tiedossa, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissaan katsellaan, maailman luomisesta nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseään puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat tulleet ajatuksiltaan turhanpäiväisiksi, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Väittäessään viisaita olevansa he ovat tulleet tyhmiksi ja ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavan ihmisen, lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuvan kaltaiseksi. Sen tähden Jumala on heidät heidän sydämensä himoissa hylännyt saastaisuuteen häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, aamen. Sen tähden Jumala on hylännyt heidät häpeällisiin himoihin. Sillä heidän naisensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen. Samoin miehetkin luopuen luonnollisesta yhteydestä naisten kanssa ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet miehet miesten kanssa kauheaa siveettömyyttä ja saaneet eksymyksestään itseensä sen palkan, mikä saada piti. Koska heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottomaan mieleensä tekemään sopimattomia. He ovat täynnä kaikkea vääryyttä, haureutta, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, ilkeyttä. He ovat korvaan kuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavia, väkivaltaisia, ylvästelijöitä, kerskureita, kekseliäitä pahassa, vanhemmilleen tottelemattomia, ymmärtämättömiä, epäluotettavia, riitaisia, rakkaudettomia ja armottomia. He tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka sellaista harjoittavat, ovat kuoleman ansainneet. Silti he eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan antavat myös hyväksymisensä niille, jotka sellaista harjoittavat.
Roomalaiskirje 1:18-32 STLK2017

Asiat mitä nykyään kutsutaan ihan yleisesti vihapuheeksi, on oikeasti rakkauden puhetta. Rakkaus kertoo totuuden synnistä ja johdattaa ihmiset uuden elämän äärelle, vapauteen joka löytyy ainoastaan Jeesuksen ristin juuresta ja hänen verensä voimasta. Jos ihminen on kävelemässä palavaan taloon joka sortuu hänen niskaansa hetkenä minä hyvänsä, niin onko se vihapuhetta jos palomies varoittaa ja jopa estää häntä tekemästä niin?

Usein kuulee puhuttavan että "Jumala loi minut homoksi" mutta tämä on täysi valhe ja suoranaista Jumalan pilkkaa. Jumala ei ole luonut kenestäkään homoa vaan sen on saanut ihmisessä aikaan saatana ja himon henkivallat, joiden tavoitteena on viedä niin paljon ihmisiä mukaansa helvettiin kuin vain suinkin mahdollista. 

Homoseksuaalisuus on suuri synti Jumalan silmissä, joka vie ihmisen ikuiseen kadotukseen ja siitä täytyy tehdä parannus — voiman siihen antaa Jeesus Kristus — Tule hänen luokseen tänään sillä hän rakastaa sinua ja ajattelee ja haluaa sinun parastasi. Jumalan voima kykenee muuttamaan homotkin heteroksi, sinun tehtäväksi jää uskoa Jeesukseen ja tulla hänen luoksensa nöyrällä mielellä parannuksenteon merkeissä ja ottaa hänet herranasi ja pelastajanasi vastaan. 

"Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon."
Jaakobin Kirje 4:6

Jos homoseksuaalit haluavat pitää kiinni heidän homo ylpeydestään (gay pride) niin he eivät ole siinä tilassa, avoimen kapinansa takia, että pystyisivät vastaanottaa Jumalan armoa ja syntien anteeksisaamista. Jumala ei myöskään salli epäjumalia palvelevia ihmisiä taivaaseen. Kysyt ehkä mitä epäjumalaa homot palvelevat? Himon, haureuden ja homouden henkiä, eli niitä samoja demoneita joiden orjiksi he ovat joutuneet.

Uudessa Testamentissa ei turhaan sanota seuraavaa:

Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie leveä, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät… Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee Isäni tahdon, joka on taivaissa.
Matteuksen Evankeliumi 7:13-14, 21 STLK 2017

Sillä, joka uskoo Poikaan, on iankaikkinen elämä. Mutta se, joka ei ole kuuliainen Pojalle, ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään."
Johanneksen Evankeliumi 3:36 STLK 2017

Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
Roomalaiskirje 6:23 STLK2017